close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Översättare av Angela Davis »Frihet är en ständig kamp«

Jonas Fust

23 november, 2016

Vad gör Angela Davis Frihet är en ständig kamp – en samling av essäer, tal och intervjuer – till en viktig bok?
– Det är en läsning som lyfter fram en del viktiga historiska skeenden och dessas eko i samtiden. Något som Davis ständigt återkommer till är vikten av att fokusera på frågorna i sig, snarare än enskilda individer. Det gäller såväl hjältar som förövare. Det borde kanske vara en självklarhet, men jag är inte säker på att det är det för alla. Sedan genomsyras boken ändå av en optimism och ett fokus på förändring snarare än ett missnöje, och det tror jag kan vara inspirerande för många.

Vad i Davis språk och ton var viktigt att ta fasta på?
– Boken består främst av tal, vilket är en lite klurig texttyp, eftersom texterna är tänkta att läsas upp. Det finns alltså en del retoriska inslag att ta hänsyn till – pauser, upprepningar, meningsfragment och en del långa konstiga inskott som en översättare, om det inte rörde sig om ett tal, kanske skulle normalisera bort helt och hållet, men som i det här fallet alltså kan vara motiverade. Sedan är Davis en så kallad akademiker, vilket innebär att hon då och då använder sig av en uppsättning termer och uttryck som är knutna till de fält hon verkar inom, vilka inte nödvändigtvis har svenska motsvarigheter.

USA har en lång tradition av frihets- och medborgarrättsrörelser. Upplever du att det orsakar problem i översättningen, sett till att Sverige traditionellt inte har en lika stark tradition av frihetsrörelser?
– Sverige har väl några nämnvärda rörelser också – arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, HBTQ och så vidare. Jag tycker nog inte att retoriken är av ett helt annat slag än den man kan höra eller läsa i kontexten politisk kamp i Sverige, trots USA:s och Sveriges olika historia.

 

  • Jonas Fust är översättare och musiker. Hans magisterarbete på översättarutbildningen på Lunds universitet behandlade terminologiska översättningsproblem. Han är för tillfället baserad i London. Frihet är en ständig kamp är utgiven på Tankekraft förlag.