close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Om Litteraturtoppen

När startade Litteraturtoppen?

Oktober 2016.

Vad är syftet?

Att lyfta fram Sveriges bästa litteratur och personerna bakom böckerna.

Hur fungerar Litteraturtoppen?

Urvalet görs av en onämnd jury som varje vecka väljer ut vilka titlar som platsar på Litteraturtoppen. En ny lista offentliggörs varje fredag. (Undantag: jul- och nyårshelgerna, samt juli.)

Vilka är bedömningskriterierna?

Samma som Kulturrådets kriterier för litteraturstöd: ”Intensitet, originalitet, komplexitet; förnyelse eller självständighet ifråga om litterär teknik.”

Hur kommer jag i kontakt med Litteraturtoppen?

Om du representerar ett förlag eller en författare och har en bok som du tror skulle kunna vara aktuell för Litteraturtoppen går det bra att fylla i det här formuläret.