close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Fem frågor till Ola Klippvik

Bortom marknaden

9 mars, 2017

Hur kom du först i kontakt med Ralph Waldo Emerson, vars Självförtröstan är utgiven på ditt förlag Vikbopress?
– Han figurerar flitigt hos både Vilhelm Ekelund och Olav H. Hauge. Nietzsche läste honom redan som skolpojke. Men det var genom Thoreau som jag först stötte på honom. Det var på Emersons mark Thoreau byggde sin berömda eremitstuga, ett tilltag som med tiden kommit att symbolisera hela den stolta och vitala amerikanska litterära tradition som kallas nature writing.

Vad var det som drev dig att på egen hand förlägga och översätta texten för den svenska marknaden?
– Jag blev betagen, både av språket, och av tonen och ämnet. Vilket inte sker så ofta. Och så började jag att översätta, mest för egen del. Marknaden brydde jag mig inte om. Jag erbjöd mig själv och denna enastående essä en sorts gentjänst, kanske man kan säga? Mina branschkontakter är lika obefintliga som Thoreaus när han kom till Walden, för att betrakta svartmyrans väg genom sandtaget, maskinteknikens verkningar och Virginiauvens dåraktiga hoande i natten… Att översätta Självförtröstan var som att försjunka i en sån där mandalafigur: färgkorn för färgkorn, med universum eller sfärernas musik som slutmål.

– I Självförtröstan kallar Waldo Emerson sig för ”helt och hållet åskådare” och inte minst hans dagbok ger ett underbart intryck av att förmedla vad han faktiskt ser omkring sig, där och då. Han sjunker aldrig ner i vanetänkande. Politikerna är ”privilegierade tjuvar” som härjar i trakten. Det hårdföra omdömet träffar även hans intellektuella samtid. Ändå är det främst människan som framträder, vilket i själva verket är någonting sällsynt, vågar jag hävda, och skälet till att Emerson kan nå oss än i dag. Det sant värdefulla finns tillgängligt för alla, menade han.

Har Waldo Emerson påverkat ditt eget författarskap?
– Det har han säkert, även om jag mer lutar åt Ekelöfs och för den delen Emersons syn på inflytelsefrågan. Somliga böcker finner dig, snarare än vice versa, och av den som frigör sig från konventionen för att bli sin egen uppdragsgivare fordras något gudalikt. Det låter högtravande, men det mesta vi tar del av är ju floskler, omtagningar och andrahandsevangelium. Emerson ville till varje pris undvika den sortens kontinuerliga fördumning, då den strider mot litteraturens själva grundidé och existensberättigande.

Varför startade du Vikbopress?
– Efter ett decennium på tvärs mot etablissemang och litterära kotterier hade jag inget annat val… Och så slog det mig att Självförtröstan vore den perfekta boken att börja med. Men jag vill också passa på att framhålla min benådade formgivare: Beatrice Bohman på Bokväsen.

Vad arbetar du med just nu?
– Det håller jag helst för mig själv ett tag till. Precis som våren är det ju en lite ljuskänslig process, det där.
 

  • Ola Klippvik är författare född 1974. Han är bosatt på Vikbolandet.