close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.51 2019

Redaktör: Nova Gullberg-Zetterstrand

Att komma till skriften

För första gången på svenska: En förlösande självbiografisk essä – ursprungligen publicerad 1977 – från den franska feminismens intellektuella stjärna, ofta nämnd i nobelsammanhang. Översättaren Sara Gordan tjänar som förtjänstfull ciceron.