close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.51 2019

Redaktör: Daniel Pedersen

Ankomst till Atlantis

En av Europas – följaktligen också Litauens – verkligt stora poeter återintroduceras för en svensk publik i och med denna djupt ambitiösa samling dikter, som sträcker sig genom ett halvt sekel. I urstark översättning av Alan Asaid, som också står för kommentarer och efterord.