close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Redaktör: Daniel Pedersen

Dikter

Över 800 sidor med de främsta svenska översättningarna av ett av 1900-talets absoluta författarskap. Nelly Sachs ord sjunger om de döda, om alla dem som försvann i industrialiserad ondska.

Ankomst till Atlantis

En av Europas – följaktligen också Litauens – verkligt stora poeter återintroduceras för en svensk publik i och med denna djupt ambitiösa samling dikter, som sträcker sig genom ett halvt sekel. I urstark översättning av Alan Asaid, som också står för kommentarer och efterord.