close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020

Översättare: Walborg Hedberg, Thomas Warburton och Jonas Wessel

Det hemsökta Japan

Den irländska japanologen Lafcadio Hearns (senare Koizumi Yakumo) samlade sagor och sägner – skicklig skräck. Thomas Warburtons efterord, ursprungligen publicerat till Folk, gudar och gastar i det forntida Japan (1973), är ruggigt bra.