close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.14 2020

Översättare: Ulla Ekblad-Forsgren

Patos och svala

Ett sjukhusprotokoll över tillvarons likriktning, som justerats till glasklar poesi. En tyskspråkig samtida stjärna, i sensibel översättning av Ulla Ekblad-Forsgren.