close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.45 2018

Översättare: Tora Lane

Slutdikt

Trotsig, våldsam och solitär – en av den sovjetiska 1900-talspoesins mest kompromisslösa röster. Fjorton dikter formulerade i exil, Prag 1924, vid en kärlekshistorias slut. Ett slagnummer inom rysk lyrik.