close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020

Översättare: Rose-Marie Nielsen

Kvinnors liv

Publicerades ursprungligen 1971 – nobelpristagaren Alice Munros andra bok – men får först nu en svensk språkdräkt. En ”fiktiv självbiografi” (och författarens enda roman) om uppväxt och sexualitet; en detaljstudie i det kanadensiska landsbygdslivet under mitten av förra seklet.