close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.15 2019

Översättare: Nils Håkansson

Minnen av minnet

Proust vilar över arbetet; över en en europeisk/sovjetisk minnesövning, där realism och fantasi står som vittnen, i rekonstruktionen av ett slags livsätt som försvunnit. Nils Håkansson får jobba hårt, i översättningen av ryska Maria Stepanovas Bolshaya Kniga-belönade debutroman.