close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Översättare: Niklas Haga

Eros den bitterljuva

Ständigt nobelpristippade Anne Carsons debut från 1986, här för första gången i svensk översättning. Carson speglar samtiden genom det antika grekland – en essäbok där kommande stordåd anas.