close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Översättare: Mikael Nydahl

Erövringen av Izmail

En uppvisning av översättaren Mikael Nydahl – Michail Sjisjkins intrikata verk (den tredje i svensk översättning) är en kraftfull fresk, där livet och döden går sida vid sida.

Zulejcha öppnar ögonen

En Moskvabaserad författares debutroman, tillika belönad med Big Book Prize och Jasnaja Poljana-priset. 500 sidor som tar sin utgångspunkt i Stalins mörka Sovjetunionen, under trettiotalet. En
frostbiten roman, tillägnad dem som deporterades av regimen.