close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.50 2018

Översättare: Meta Ottosson

Natt bland hästar

Tio noveller från modernismens okränkbara fixstjärna (en gång omsorgsfullt omarbetade enkom för en svensk publik av författaren själv) publiceras på nytt i Reidar Ekners klassiska översättning.