close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2018

Översättare: Marianne Tufvesson

Våldets historia

Den franska litteraturens boy wonder – född 1992 – tar i sin andra roman spjärn mot en julaftonskväll som slutar i våldtäkt, och briserar i en berättelse om institutionernas destruktivitet och samhällets vilja att kategorisera oss. Som offer eller förövare, som innanför eller utanför.

Sorgen bär fjäderdräkt

I sin debut tar Max Porter spjärn mot Ted Hughes diktning, och formulerar en skrift om sorg och förlust, i skarven mellan poesi och novell. Förtröstansfullt rolig; svart som avgrunden.