close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019

Översättare: Maria Tellander

Vinterresa

2004 års nobelpristagare visade musklerna med detta melodiska prosastycke från 2011, ursprungligen ämnat för teater. En attack på patriarkatet; dess småborgerlighet och lögner.