close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2018

Översättare: Linda Skugge

Hennes 37:e år

En semibiografisk roman som följer spåren av Cixous, Zambreno och Kraus. Komplex och mångbottnad – ständigt med en egen intellektuell röst.

Taipei

Tao Lins röst talar för det unga och svala Amerika: Lika medveten som självupptagen, lika bildad som brådmogen. Det är en värld där kärleken är rival till individualismen och ironin; till den obrydda neutraliteten.