close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019

Översättare: Jonas Fust

Frihet är en ständig kamp

En samling essäer, tal och intervjuer, där Angela Davis binder samman det samtida statligt sanktionerade våldet (Ferguson, Palestina) med dåtiden (medborgarrättsrörelsen, Apartheid). Kampen, menar Davis, tar aldrig slut.