close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.08 2020

Översättare: Johannes Björk

Röd epik

En litterär molotov: den amerikanske litteraturprofessorn Joshua Clover introduceras på svenska, med ett mycket rikt (och gränslöst) diktverk om makt, ekonomi – och revolution.