close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.08 2020

Översättare: Jenny Högström

Kokong

En förlängning av norska Jenny Hvals musikaliska värld: En kaosartad och maximalistisk utforskning av den queera sexualiteten.

Summer of hate

Chris Kraus andra roman på svenska efter samtidsklassikern I love Dick, i översättning av författaren Jenny Högström. En uppgörelse med den kulturella klassen, liksom en modern noir; en svanesång över ett land som sjunker under sin egen konstruktion.

So sad today. Personliga essäer

Genom sprickorna kommer ljuset in, i Melissa Broders subjektiva essäer från i fjol. Arton texter om alienation och opåkallad sorg. En bok om identifikation och ork.