close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Översättare: Jan Stolpe

Om Flauberts stil

Ursprungligen publicerad 1920 – en charmig essä, aldrig tidigare översatt till svenska. Noggrann kritik, och ett brandtal för den ofta kritiserade Flaubert, från en av litteraturhistoriens stora mästare.

Pesten

En fullständig klassiker återutges i pestens tid, i nyöversättning av Jan Stolpe. Litteratur som kommer överleva oss alla.

Kung Oidipus

En av sju bevarade dramer från en av den grekiska antikens stora dramatiker, om kung Oidipus vars nyfunna kunskap om sin livshistoria slutligen får honom att sticka ut sina ögon. En verkligt historisk berättelse, i modern översättning av Jan Stolpe och Lars-Håkan Svensson.

Faderns yrke

Den franske författaren och utrikeskorrespondenten Sorj Chalandon brakar in i det svenska språket med en dånande roman, skriven ur ett barns perspektiv, som med journalistikens rasande effektivitet lyser upp den galenskap som är den vuxna världen.