close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Översättare: Ingrid Ingemark

Noveller

En av världslitteraturens stora novellförfattare, trots en mycket tidig död. 100 år gamla texter – 38 noveller – som ännu skimrar starkt. Med ett (något komprimerat) förord av Wera Von Essen.

Den gula tapeten

En nyöversättning signerad Ingrid Ingemark av Charlotte Perkins Gilmans chef‑d’oeuvre, hundra år efter att denna dagboksprosa först publicerades. En feministisk och länge bortglömd novell, lika delar gotisk rysare som feministisk programförklaring.