close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.08 2020

Översättare: Inger Johansson

Solenoid

800 sidor från en av Rumäniens stora författare. Ett sinnrikt konstruerat œuvre, förlagt till Bukarest. Ett fullständigt nihilistiskt verk som kastar mörker över världen, i mycket lyhänt översättning av Inger Johansson.