close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.51 2019

Översättare: Ellinor Broman

Den okända dimensionen

I glipan mellan verklighet och fantasi sker uppgörelsen med Pinochet – Den okända dimensionen är en vass läsupplevelse, som gör stor litteratur (nyligen belönad med Juana Inés de la Cruz-priset) av en nations sår.