close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.14 2020

Översättare: Bo Gustavsson

Osäkerhetsprincipen

Den marockanske poeten Abdellatif Laâbi introduceras slutligen på svenska – möjligen något senkommet, eftersom Laâbis status sedan länge är cementerad i den övriga litteraturvärlden. Men poesin: Den är stor, och förblir stor i Laâbi-kännaren Bo Gustavssons händer.

En oändlig ömhet : de franska dikterna

Rainer Maria Rilkes franskspråkiga lyrik tolkade av författaren och kritikern Bo Gustavsson, vilket också innebär att de gör debut på svensk mark. Sammantaget fyra samlingar. Visst märks det att Rilke inte hanterar franskan med samma hand som sitt tyska modersmål. Inte desto mindre: Detta är dikter om existens och hemkomst, som tycks falla ur händerna från den som närmar sig livets slut.