close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Översättare: Arne Mellberg

Gravurnor

Melankolisk 1600-tals-essä där föregångaren Thomas Browne vandrar genom livet och döden, med utgångspunkt i en samling urnor funna i grannskapet Norwich.