close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019

Översättare: Aris Fioretos

Förtvivlan

För första gången på svenska, med Nabokovs egenhändigt reviderade version från 1965 som förlaga. En roman som strålar i smuts och blod. Som underhållning är det lysande, som litteratur fullständigt eget.

Självporträtt med bisvärm: 111 dikter, 1 samtal

Den Preis det Lepziger Buchmesse-belönade poeten introduceras för första gången på svenska, i en precis och ledig översättning av Aris Fioretos. Jan Wagner glider över versmåtten. Diktningen är musikalisk; men det är metaforerna som tänjer världen.