close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2019

Översättare: Anna Gustafsson Chen

Koncentriska cirklar

Den kinesiske exilpoeten Yang Lian åkallar Rimbauds och Dantes andar, och skapar en halsbrytande läsupplevelse – en ”sousrealism” – lika fascinerande och sällsam, som direkt mardrömslik.

De fyra böckerna

”Det stora språnget” – Maos misslyckade jordbruks- och industrialiseringskampanj som ledde till mellan 15 och 40 miljoner dödsoffer – är temat. Ett blytungt, och i Kina förbjudet, undersökande av en av 1900-talets stora mänskliga katastrofer, verbaliserat genom en grupp fritänkande intellektuella, kommenderade till omskolningsläger 99, vid Gula floden.