close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.08 2020

Översättare: Ann Jäderlund

Stavkyrkodikter

En norsk poets hommage till hemlandets 31 stavkyrkor – en dikt för var och en. En resa genom tiden, fullständigt laddad, i sensibel översättning av Ann Jäderlund.

Ut i det o-lösa

Signe Gjessing utforskar livets villkor, genom en diktning som skapar sitt eget universum.