close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020

Översättare: Alan Asaid

Ankomst till Atlantis

En av Europas – följaktligen också Litauens – verkligt stora poeter återintroduceras för en svensk publik i och med denna djupt ambitiösa samling dikter, som sträcker sig genom ett halvt sekel. I urstark översättning av Alan Asaid, som också står för kommentarer och efterord.

Kavalleristens anteckningar

En symbol för det ryska litterära avantgardet, och statligt avrättad 1921. Nikolaj Gumiljovs dagboksanteckningar från tjänstgöringen under första världskriget publiceras nu för första gången på svenska i översättning av Alan Asaid, med ett genomarbetat förord av Peter Englund.