close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Förord/efterord: Martina Lowden

Den andaktsfulle visslaren

Gösta Oswalds debut från 1946. Dikt skriven av en författare som nyss fyllt 20, men som redan här var färdig. Döden och livet flätas samman; till en väv. Med initierat förord av Martina Lowden.