close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.51 2019

Förord/efterord: Malte Persson

Georgica

Den romerska poeten Vergilius (född 70 f. Kr) är rätt hipp – Georgica är en ekologisk dikt, präglad av absolut medvetenhet om villkoren på jorden. Ingvar Björkeson gör – som vanligt – ett snyggt jobb.