close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2018

Förord/efterord: Jonas Ellerström

De döda

En mästarnovell, för första gången med egen svenskspråkig rygg. Joyces stilistiska snöfall är språkhantering på yttersta elitnivå.

Hermetiska definitioner

Dikter från livets slutpunkt, utgivna först 1972, elva år efter modernisten Hilda Doolittles död.