close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020

Förord/efterord: Jonas Ellerström

Ljus över allt

Den nederländska Nobelprisfavoriten Cees Nootebooms två senaste diktsamlingar – Licht overal (2012) och Monniksoog (2016). Tyngden bärs med lätt och säker penna – en författare som är medveten om att den som viskar, ibland låter högst.

Anna i Lund

En ambitiös belysning av en särpräglad diktare, undertecknad Jonas Ellerström. Här samlas dikter, utkast till prosa, artiklar och kritik, som sätter Lundastudenten som blev poet i delvis nytt ljus.

De döda

En mästarnovell, för första gången med egen svenskspråkig rygg. Joyces stilistiska snöfall är språkhantering på yttersta elitnivå.

Hermetiska definitioner

Dikter från livets slutpunkt, utgivna först 1972, elva år efter modernisten Hilda Doolittles död.