close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019

Förord/efterord: John Casey

Samlade verk

1979 begick författaren självmord. Bara ett fåtal av hans texter hade då publicerats. Nu kommer Pancakes tolv oförsonliga West Virginia-noveller för första gången ut på svenska.