close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.46 2019

Förord/efterord: Eva Runefelt

Gattet : Sånger från barnasinnet

Åsa Nelvins postuma berättande dikt från 1981 återkopplar till en sommar av ensamhet, från livets början. En äkta svensk klassiker.

Jag glömmer ingen : valda dikter

En best of ur norska Gunvor Hofmos (1921-95) tjugotal diktsamlingar. Här träder det stora mörkret fram, ur såret från den nära vännen Ruth Maiers deportation till Auschwitz. Men ju närmre döden författaren kommer, desto större blir själva ljuset. Poeterna Eva Runefelt och Staffan Söderbloms översättning, liksom deras förord och efterord, är djupt gedigen.