close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019

Förord/efterord: Anders Olsson

Samlade dikter

Samtliga av Gunnar Ekelöf 14 diktsamlingar i ursprungligt skick. Ekelöfs litterära särart, liksom hans alienation inför samtiden, lyser klart. Anders Olssons efterord är även det matnyttigt.

Tema med variationer

Mirjam Tuominens humor är intakt i ett av författarens stilistiska mästerverk, med dess laddade prosalyrik. Ett centralt verk inom den finlandssvenska modernismen.