close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Förord/efterord: Agathe Novak-Lechevalier

I Schopenhauers närvaro

Knappt 70 sidor Houellebecq-hardcore, om den franske författarens förhållande till 1800-talsfilosofen Arthur Schopenhauer. Med förord av Houellebecq-kännaren Agathe Novak-Lechevalier, och fint översatt av Kennet Klemets.