close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Form: Sepidar Hosseini

Mörkret inuti och fukten

En stark diktdebut som skildrar en ung kvinnas existensiella fångenskap. Ur texten växter ett raseri – en vägran – en längtan.

I rörelse

En pendel som slår mellan lindring och revolution – A=T=H=E=N=A-Farrokhzad synliggör ett atlas över en komplicerad värld och pekar ut alternativet som hägrar i horisonten. Samtidigt: en kärleksförklaring till poesihistorien; till dess roll på jorden. Med efterord av Lars Raatttamaa.