close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.49 2018

Form: Peter Karlsson

Dikter : urval och förord Eva Lilja

En feministisk och modernistisk ledsagare – liksom författare och dramatiker – fyller 100. Här en selektion ur Elsa Graves 18 diktsamlingar, gjord av Eva Lilja, Professor emerita i litteraturvetenskap. I Graves diktvärld blir kvinnor till subjekt, som inte bara tilläts vara sexuella och fria – utan uppmuntrades till det.

Finna sig

Exakt om patriarkatets totalitarism. En debutroman som vittnar om att författaren har framtiden för sig.