close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Form: Pär Wickholm

Den sista vargen

Ett storverk i det lilla – av såväl författaren som översättaren Daniel Gustavsson. Tre säregna och sammanhängande berättelser där kampen mot rovdjur och natur ställer själva mänskligheten på sin spets.