close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Form: Nils Svensk/Anti förlag

Politisk roman

En unisont hyllad dansk genombrottsroman, belönad med Montanas litteraturpris, i översättning av Johanne Lykke Holm. Sammanhållen och till konst förvandlad vrede.