close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.26 2019

Form: Niklas Lindblad

Melankolins anatomi

Atlantis väljer ur världslitteraturen, den här gången närmare bestämt ur Robert Burtons 1300 sidor tunga kloss Melankolins anatomi från 1621. Här presenteras – för första gången –valda delar ur titeln för en svensk publik, i precis översättning av Arne Melberg, professor i allmän litteraturvetenskap vid universitet i Oslo.

De fyra böckerna

”Det stora språnget” – Maos misslyckade jordbruks- och industrialiseringskampanj som ledde till mellan 15 och 40 miljoner dödsoffer – är temat. Ett blytungt, och i Kina förbjudet, undersökande av en av 1900-talets stora mänskliga katastrofer, verbaliserat genom en grupp fritänkande intellektuella, kommenderade till omskolningsläger 99, vid Gula floden.

Stechlin

Realismens tyskspråkige frontsoldat levererar i sin sista bok sitt politiska testamente. En svindlande krönika om det sena 1800-talets tyska aristokrati; fylld av förhoppningar om eftervärlden, som aldrig skulle fyllas upp.