close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019

Form: Mikael Sylwan

Exil: Två romaner

Weiss två självbiografiska och väsentliga sextiotalsromaner Diagnos och Brännpunkt, utgivna hundra år efter författarens födelse.