close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.15 2019

Form: Maria Burlin

De andra trädgårdarna

Den moderna naturlyrikens självklara föregångare. I sin diktning är Lennart Sjögren närmast cynisk – han skyr nostalgi och balans. I detta verk står han närmare slutet än någonsin. Resultatet är en urstark uppvisning från en litterär senior.

Den skeva platsen

Pascual Söderbaum vårdar orden ömt i ett storslaget familjeepos, sprunget ur de europeiska ärren: Diktaturen och våldet, lydnadsinstinkten och oförnuftet.