close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Form: Jacob Kaae

Ö, ö

Norska Caroline Kaspar Palonen diktdebut från 2016, i översättning av poeten Pernilla Berglund. En försiktig rytm träder fram, om saknad och sorg.