close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020

Form: Ida Grimsrud

Jag föreslår att vi vaknar

Ett älskat nordiskt författarskap återvänder med en roman sprungen ur ett cancerbesked. Resultatet är litteratur som befinner sig i den direkta brytpunkten mellan svart realism och magisk fantasi.