close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.11 2018

Form: Eva Wilsson

Till dikten

Språklajv och ordtrolleri som skulle göra Joe Labero avundsjuk. Med tungan i kinden beväpnar sig Malte Persson i denna sin tionde bok med limerickar, och drömmer sig tillbaka till svunna, mer romantiska, tider.

Kroppsspråk, döda

En debutdiktsamling, lika svävande som fast och konkret, som ifrågasätter allas vår plats på jorden, och hantering av naturen. En sjungande debut som lovar mer.

Om Ofissim

Lekfull impressionistisk biografi över den fiktive Ofissims säregna liv och leverne. Malte Perssons gesällprov som patafysiker.