close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Form: Denise Hedström

Materialvägensägen

David Vikgrens nionde diktsamling flödar – en djupt originell utgivning som spränger samtliga språkliga gränser. En regionalpolitisk skrift, lika blåsvart som livsbejakande.