close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.08 2020

Form: Beata Cervin

Syster

Norska Gro Dahle utforskar systerskapet, i en fullständigt självklar samling dikter, som pendlar mellan svärta och ljus. Översättaren Stewe Claeson är säker på handen.