close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Form: Antti Pokela

”Mitt språk är ej i orden.” Gunnar Björlings liv och verk

En av förra seklets ledande svenska poeter har äntligen blivit med biografi, signerad den finlandssvenske litteraturvetaren Fredrik Hertzberg. En ambitiös arkeologisk rapport som samlar de litterära fragmenten – och spillrorna från ett liv i utanförskap – och med dem snider fram en berättelse om denna Stockholmslitteraturens Enfant terrible.