close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Form: Andrea Nordwall

Leviatan

En meditativ lärodikt om ett mystiskt väsen, och på samma gång ett utforskande av den egna tron. Sökande och prövande, i Lyra Kolis första diktsamling.

Allting växer

En dystopisk – om än inte nattsvart – framtidsroman som ställer läsaren inför några av vår tids moraliska ödesfrågor: Vad gör vi med planeten? Varför har vi ordnat våra liv såhär? Vad är motstånd? Lyra Koli (tidigare Ekström Lindbäck) vrider i denna sin fjärde roman upp ambitionsnivån: Resultatet är en värld, som bara är hennes egen.